Potvrda o ostvarenoj zaradi

Obrazac OZ-7 – potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade

Obrazac OZ-7 – potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade u primeni od 11.4.2019. godine

Obrazac OZ-8 – potvrda o kretanju zarada kod poslodavca – za prvo usklađivanje

Obrazac OZ-9 – potvrda o porastu-smanjenju zarada kod poslodavca za naredna usklađenja

Obrazac OZ-10 – spisak obračunatih – isplaćenih naknada zarada

Obrazac OZ-10 – spisak obračunatih – isplaćenih naknada zarada u primeni od 11.4.2019. godine

Obrazac NZ-1 – spisak obračunatih naknada zarada za porodiljsko odsustvo