Get Adobe Flash player

Računi za uplatu

Zarade zaposlenih kod pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta

KB – kontrolni broj
ŠOP - šifra opštine prebivališta
ŠOS - šifra opštine sedišta
ŠOZ – šifra opštine prijave na zdravstveno osiguranje