zahtev za usaglasavanje stanjaPreuzmite obrasce raznih poreskih prijava.

Obrazac IPD1

Zahtev za izdavanje uverenja lokalne poreske uprave – Beograd

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja – Republika Srbija(1)

PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

PPP-PO – potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

PP OD-O – poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Zahtev za usaglasavanje stanja

Zahtev za odlaganje placanja poreskog duga