Get Adobe Flash player

Pr-matematičko područje

XV Prirodno-matematičko područje

83. Prirodno-matematička zanimanja

40.83.00 Maturant gimnazije matematičkog ili prirodnog smera
40.83.01 Matematičko-tehnički saradnik
40.83.02 Matematičko-programerski saradnik
40.83.05 Tehničar za optičku fiziku
40.83.10 Laborant fizike
40.83.13 Laborant geofizike
40.83.20 Tehničar za mehaniku
40.83.27 Meteorološki tehničar
40.83.30 Laborant biologije
40.83.31 Tehničar za zaštitu životne sredine
40.83.32 Tehničar za mikrobiologiju
40.83.33 Tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju
40.83.35 Tehničar za citologiju i citogenetiku
40.83.41 Tehničar za prostorno planiranje
40.83.90 Tehničar prirodno-matematičkog smera
50.83.01 Laborant matematike - specijalista
50.83.10 Laborant fizike - specijalista
50.83.13 Laborant geofizike - specijalista
50.83.14 Laborant nuklearne fizike - specijalista
50.83.25 Laborant astronomije - specijalista
50.83.30 Laborant biologije - specijalista
61.83.01 Operativni matematičar
61.83.10 Operativni fizičar
61.83.13 Operativni geofizičar
61.83.14 Operativni radiolog
61.83.20 Operativni mehaničar
61.83.25 Operativni astronom
61.83.30 Operativni biolog
61.83.31 Operativni ekolog
61.83.32 Operativni mikrobiolog
61.83.40 Operativni geograf
62.83.01 Operativni matematičar - specijalista
62.83.10 Operativni fizičar - specijalista
62.83.30 Operativni biolog - specijalista
62.83.40 Operativni geograf - specijalista
71.83.01 Matematičar
71.83.10 Fizičar
71.83.13 Geofizičar
71.83.14 Nuklearni fizičar
71.83.20 Mehaničar
71.83.25 Astronom
71.83.27 Meteorolog
71.83.30 Biolog
71.83.31 Ekolog
71.83.32 Mikrobiolog
71.83.33 Molekularni biolog
71.83.34 Inženjer zaštite životne sredine
71.83.40 Geograf
71.83.41 Prostorni planer
71.83.45 Hemičar
71.83.46 Biohemičar
71.83.47 Fizikohemičar
72.83.00 Magistar prirodno-matematičkih nauka
72.83.01 Specijalista teorijske matematike
72.83.02 Specijalista primenjene matematike
72.83.03 Specijalista matematičke statistike
72.83.04 Specijalista matematičke informatike
72.83.11 Specijalista matematičke fizike
72.83.12 Specijalista biofizike
72.83.19 Specijalista meteorologije
72.83.25 Specijalista astronomije
72.83.31 Specijalista zaštite životne sredine
72.83.33 Specijalista molekularne biologije
72.83.34 Specijalista biokibernetike
72.83.40 Specijalista geografije
72.83.45 Specijalista hemije
72.83.46 Specijalista biohemije
72.83.47 Specijalista fizikohemije
72.83.55 Specijalista za standarde i tehničke normative
72.83.56 Specijalista za metrologiju
72.83.70 Organizator prirodno-matematičke delatnosti
72.83.81 Istraživač matematike
72.83.82 Istraživač logistike
72.83.85 Istraživač fizike
72.83.86 Istraživač vakuumistike
72.83.87 Istraživač geofizike
72.83.88 Istraživač nuklearne fizike
72.83.89 Istraživač hemije
72.83.90 Istraživač mehanike
72.83.91 Istraživač astronomije
72.83.93 Istraživač biologije
72.83.94 Istraživač ekologije
72.83.95 Istraživač mikrobiologije
72.83.97 Istraživač geografije
80.83.00 Doktor prirodno-matematičkih nauka
80.83.81 Naučni istraživač matematike

80.83.82 Naučni istraživač logistike
80.83.85 Naučni istraživač fizike
80.83.86 Naučni istraživač vakuumistike
80.83.87 Naučni istraživač geofizike
80.83.88 Naučni istraživač nuklearne fizike
80.83.89 Naučni istraživač hemije
80.83.90 Naučni istraživač mehanike
80.83.91 Naučni istraživač astronomije
80.83.93 Naučni istraživač biologije
80.83.94 Naučni istraživač ekologije
80.83.95 Naučni istraživač mikrobiologije
80.83.97 Naučni istraživač geografije