Get Adobe Flash player

Elektrotehnika

V Elektrotehnika

24. Elektroenergetičari

10.24.01 Elektroenergetski manipulant
20.24.00 Pomoćni - priučeni elektromonter
20.24.21 Pomoćnik elektromontera energetskih mašina i uređaja
20.24.32 Pomoćnik elektromontera instalacija i mašina
30.24.00 Elektromonter - instalater
30.24.03 Železnički elektroenergetičar
30.24.21 Elektromonter energetskih mašina i uređaja30.24.31 Elektroinstalater
30.24.32 Elektromonter instalacija i mašina
30.24.35 Izrađivač kablovskog pribora i priključaka
40.24.00 Elektrotehničar energetike
40.24.01 Elektroenergetski tehničar
40.24.02 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.03 Elektroenergetski železnički tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.04 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.32 Elektromonterski tehničar instalacije i opreme
50.24.00 Elektroenergetičar - specijalista
50.24.02 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja - specijalista
50.24.03 Elektroenergetski železnički tehničar eksploatacije i održavanja - specijalista
50.24.04 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja - specijalista
50.24.32 Elektromonterski tehničar električnih mreža - specijalista
50.24.33 Elektromonterski tehničar električnih mreža i postrojenja - specijalista
61.24.00 Inženjer elektrotehnike za energetiku
61.24.02 Elektroenergetski operativni tehnolog objekta
61.24.05 Elektroenergetski operativni projektant
61.24.06 Elektroenergetski operativni tehnolog prenosa i distribucije
62.24.04 Elektroenergetski operativni tehnolog za aerodrome - specijalista
62.24.07 Elektroenergetski operativni tehnolog zaštite od električne struje - specijalista
71.24.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku
71.24.01 Elektroenergetski tehnolog
71.24.02 Elektroenergetski tehnolog objekta
71.24.05 Elektroenergetski projektant
71.24.91 Organizator elektroenergetskog poslovanja
72.24.00 Magistar tehničkih nauka za elektroenergetiku
72.24.01 Elektroenergetski tehnolog - specijalista
72.24.04 Elektroenergetski tehnolog za aerodrome - specijalista
72.24.05 Elektroenergetski projektant - specijalista
72.24.81 Istraživač elektroenergetike
80.24.00 Doktor tehničkih nauka za elektroenergetiku
80.24.81 Naučni istraživač elektroenergetike
80.24.91 Organizator elektroenergetskog poslovnog sistema

25. Elektromehaničari

10.25.01 Elektromehaničarski manipulant
10.25.21 Elektromehaničarski manipulant u serijskoj proizvodnji elemenata
10.25.22 Elektromehaničarski manipulant u sastavljanju serijskih elemenata
20.25.00 Pomoćni - priučeni elektromehaničar
20.25.02 Spajač elektrotehničkih elemenata
20.25.23 Sastavljač elektrožičanih snopova
20.25.24 Elektromotač
20.25.25 Impregnator elektronamotaja
20.25.31 Pomoćnik izrađivača električnih mašina i opreme
20.25.32 Pomoćnik izrađivača električnih proizvoda za domaćinstvo
20.25.33 Pomoćnik izrađivača električnih mernih instrumenata i sklopova
20.25.41 Pomoćnik izrađivača sijalica
20.25.42 Pomoćnik izrađivača baterija
20.25.43 Sastavljač akumulatora
20.25.64 Pomoćnik autoelektričara
30.25.00 Elektromehaničar
30.25.01 Elektrotehnički crtač
30.25.31 Izrađivač električnih mašina i opreme
30.25.32 Izrađivač električnih proizvoda za domaćinstvo
30.25.33 Izrađivač električnih mernih instrumenata i sklopova
30.25.41 Izrađivač sijalica
30.25.42 Izrađivač baterija
30.25.51 Ispitivač električnih proizvoda
30.25.61 Elektromehaničar pogona
30.25.64 Autoelektričar
30.25.65 Železnički elektromehaničar
30.25.66 Brodski elektromehaničar
40.25.00 Elektrotehničar elektromehanike
40.25.01 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
40.25.03 Elektromehaničarski tehničar konstruisanja električnih delova
40.25.31 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina i opreme
40.25.32 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina za domaćinstvo
40.25.33 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mernih instrumenata i sklopova
40.25.61 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, proizvodnih mašina i pogona
40.25.62 Elektromehaničarski tehničar održavanja proizvoda za domaćinstvo
40.25.63 Elektromehaničarski tehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova
40.25.64 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina
40.25.65 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila
40.25.66 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme brodova
40.25.67 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme žičara
40.25.68 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, liftova i pokretnih stepenica
50.25.00 Elektromehaničar - specijalista
50.25.01 Elektromehaničarski tehničar pripreme proizvodnje električnih proizvoda - specijalista
50.25.61 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme proizvodnih mašina i pogona - specijalista
50.25.62 Elektromehaničarski tehničar održavanja proizvoda za domaćinstvo - specijalista
50.25.63 Elektromehaničarski tehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova - specijalista
50.25.64 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina - specijalista
50.25.65 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila - specijalista
50.25.66 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme brodova - specijalista
50.25.67 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme žičara - specijalista
50.25.68 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, liftova i pokretnih stepenica - specijalista
61.25.00 Inženjer elektrotehnike za elektromehaniku
61.25.01 Elektromehaničarski operativni tehnolog proizvodnje električnih proizvoda - specijalista
61.25.02 Elektromehaničarski operativni organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
61.25.03 Elektromehaničarski operativni konstruktor elektrotehničkih proizvoda - specijalista
61.25.61 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije - specijalista
61.25.01 Elektromehaničarski operativni tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda - specijalista
61.25.02 Elektromehaničarski operativni organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
62.25.03 Elektromehaničarski operativni konstruktor elektrotehničkih proizvoda - specijalista
62.25.61 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme proizvodnih mašina i pogona – specijalista
62.25.64 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme drumskih vozila i pokretnih mašina - specijalista
62.25.65 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme železničke vuče i vozila - specijalista
62.25.66 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme brodova - specijalista
62.25.67 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme žičara, liftova i pokretnih stepenica - specijalista
71.25.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektromehaniku
71.25.01 Elektromehaničarski tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
71.25.02 Elektromehaničarski organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
71.25.03 Elektromehaničarski konstruktor elektrotehničkih proizvoda
71.25.61 Elektromehaničarski tehnolog eksploatacije električnih mašina, uređaja i postrojenja
71.25.91 Organizator elektromehaničarskog poslovanja
72.25.00 Magistar tehničkih nauka za elektrotehniku
72.25.01 Elektromehaničarski tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda - specijalista
72.25.03 Konstruktor elektromehaničarskih proizvoda - specijalista
72.25.05 Elektromehaničarski projektant sistema električnih mašina, aparata, uređaja i postrojenja - specijalista
72.25.06 Elektromehaničarski tehnolog zaštite od električne struje - specijalista
72.25.07 Elektromehaničarski organizator standardizacije i metrologije - specijalista
72.25.61 Elektromehaničarski tehnolog eksploatacije električnih mašina, uređaja i postrojenja - specijalista
72.25.81 Istraživač elektromehanike
80.25.00 Doktor tehničkih nauka za elektrotehniku
80.25.81 Naučni istraživač elektromehanike
80.25.91 Organizator elektromehaničarskog poslovnog sistema

26. Elektroničari

20.26.00 Pomoćnik izrađivač - monter elektronskih proizvoda
20.26.01 Pomoćnik izrađivača elektronskih sklopova
20.26.02 Pomoćnik izrađivača štampanih ploča
20.26.03 Pomoćnik izrađivača silicijum-ploča
20.26.21 Pomoćni TV mehaničar
30.26.00 Izrađivač - monter elektronskih proizvoda
30.26.01 Izrađivač elektronskih sklopova
30.26.02 Izrađivač štampanih ploča
30.26.03 Izrađivač silicijum-ploča
30.26.21 Radio i TV mehaničar
30.26.24 Monter železničkih signalno-sigurnosnih uređaja
30.26.25 Monter elektronskih medicinskih uređaja
40.26.00 Elektrotehničar elektronike
40.26.01 Tehničar proizvodnje elektronskih proizvoda
40.26.21 Tehničar održavanja audio i video-aparata
40.26.22 Tehničar održavanja fono-uređaja i video-studija
40.26.23 Tehničar održavanja radio i televizijskih stanica
40.26.24 Tehničar održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja
40.26.25 Tehničar održavanja medicinskih elektronskih uređaja
40.26.26 Tehničar održavanja elektronske opreme vazduhoplova
50.26.00 Elektroničar - specijalista
50.26.01 Tehničar proizvodnje elektronskih proizvoda-specijalista
50.26.21 Tehničar održavanja audio i video-aparata - specijalista
50.26.22 Tehničar održavanja fono i video-studija - specijalista
50.26.23 Tehničar održavanja radio i televizijskih stanica - specijalista
50.26.24 Tehničar održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja - specijalista
50.26.25 Tehničar održavanja medicinskih elektronskih aparata - specijalista
50.26.26 Tehničar održavanja elektronske opreme vazduhoplova - specijalista
50.26.27 Tehničar održavanja elektronskih mernih i upravljačkih uređaja - specijalista
50.26.29 Tehničar održavanja energetsko-elektronskih uređaja - specijalista
61.26.00 Inženjer elektrotehnike za elektroniku
61.26.01 Operativni tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda
61.26.02 Operativni organizator proizvodnje elektronskih proizvoda
61.26.03 Operativni konstruktor elektronskih proizvoda
61.26.04 Operativni konstruktor energetsko-elektronskih uređaja
61.26.05 Operativni tehnolog primene i održavanja elektronskih proizvoda
61.26.26 Operativni tehnolog proizvodnje vazduhoplovne elektronike
61.26.28 Operativni tehnolog proizvodnje energetsko-elektronskih uređaja
61.26.29 Operativni tehnolog primene i održavanja energetsko-elektronskih uređaja
62.26.01 Operativni tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.02 Operativni organizator proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.03 Operativni konstruktor elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.05 Operativni tehnolog primene elektronskih proizvoda - specijalista
62.26.06 Operativni tehnolog održavanja elektronskih proizvoda - specijalista
71.26.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku
71.26.01 Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda
71.26.02 Organizator proizvodnje elektronskih proizvoda
71.26.03 Konstruktor elektronskih proizvoda
71.26.04 Konstruktor energetsko-elektronskih uređaja
71.26.06 Tehnolog održavanja elektronskih proizvoda
71.26.09 Tehnolog elektronskih komponenata
71.26.25 Tehnolog medicinske elektronike
71.26.26 Tehnolog vazduhoplovne elektronske opreme
71.26.91 Organizator elektroničarskog poslovanja
72.26.00 Magistar tehničkih nauka za elektroniku
72.26.01 Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.02 Organizator proizvodnje elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.03 Konstruktor elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.04 Konstruktor energetsko-elektronskih uređaja - specijalista
72.26.06 Tehnolog održavanja elektronskih proizvoda - specijalista
72.26.07 Projektant elektronskih sistema - specijalista
72.26.09 Tehnolog elektronskih komponenata - specijalista
72.26.13 Tehnolog standardizacije i metrologije u elektronici - specijalista
72.26.25 Tehnolog medicinske elektronike - specijalista
72.26.26 Tehnolog vazduhoplovne elektronske opreme - specijalista
72.26.81 Istraživač elektronike
80.26.00 Doktor tehničkih nauka za elektroniku
80.26.81 Naučni istraživač elektronike
80.26.91 Organizator elektroničarskog poslovnog sistema

27. Zanimanja telekomunikacija

10.27.01 Telekomunikacioni manipulant
20.27.00 Pomoćni monter telekomunikacija
20.27.01 Pomoćnik montera telekomunikacionih vodova
20.27.02 Pomoćnik montera telekomunikacione opreme
30.27.00 Monter telekomunikacionih mreža
30.27.01 Monter telekomunikacionih vodova
30.27.02 Monter telekomunikacione opreme
40.27.00 Elektrotehničar za telekomunikacije
40.27.01 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža
40.27.02 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme
40.27.31 Kinooperater
50.27.00 Tehničar - monter telekomunikacija - specijalista
50.27.01 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža - specijalista
50.27.02 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme - specijalista
50.27.41 Tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja - specijalista
50.27.42 Tehničar železničkih telekomunikacija - specijalista
50.27.43 Tehničar brodskih telekomunikacija - specijalista
50.27.44 Tehničar vazduhoplovnih komunikacija - specijalista
61.27.00 Inženjer elektrotehnike za telekomunikacije
61.27.01 Operativni tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja
61.27.02 Operativni organizator proizvodnje telekomunikacionih uređaja
61.27.03 Operativni konstruktor telekomunikacionih uređaja
61.27.04 Operativni tehnolog građenja telekomunikacionih mreža
61.27.05 Operativni tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja
62.27.01 Operativni tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja - specijalista
62.27.03 Operativni konstruktor telekomunikacionih uređaja - specijalista
62.27.04 Operativni tehnolog građenja telekomunikacionih mreža - specijalista
62.27.05 Operativni tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja - specijalista
62.27.06 Telekomunikacioni operativni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike - specijalista
62.27.44 Operativni tehnolog vazduhoplovnih telekomunikacija - specijalista
71.27.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za telekomunikacije
71.27.01 Tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja
71.27.02 Organizator proizvodnje telekomunikacionih uređaja
71.27.03 Konstruktor telekomunikacionih uređaja
71.27.04 Tehnolog građenja, održavanja i eksploatacije telekomunikacionih mreža
71.27.06 Telekomunikacioni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike
71.27.07 Konstruktor telekomunikacionih mreža
71.27.91 Organizator telekomunikacionog poslovanja
72.27.00 Magistar tehničkih nauka za telekomunikacije
72.27.01 Tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja - specijalista
72.27.03 Konstruktor telekomunikacionih uređaja - specijalista
72.27.04 Tehnolog građenja i održavanja telekomunikacionih mreža - specijalista
72.27.05 Tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja - specijalista
72.27.06 Telekomunikacioni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike - specijalista
72.27.08 Projektant telekomunikacionih mreža - specijalista
72.27.44 Tehnolog vazduhoplovnih telekomunikacija - specijalista
72.27.81 Istraživač telekomunikacija
80.27.00 Doktor tehničkih nauka za telekomunikacije
80.27.81 Naučni istraživač telekomunikacija
80.27.91 Organizator telekomunikacionog poslovnog sistema

28. Zanimanja računarske tehnike

20.28.01 Pomoćnik operatera proizvodnje i održavaja računarske opreme
30.28.00 Elektromehaničar za računare
40.28.00 Elektrotehničar za računare
40.28.01 Tehničar proizvodnje i održavanja računarske opreme
50.28.00 Tehničar proizvodnje i održavanja računarske opreme – specijalista
50.28.01 Tehničar proizvodnje računarske opreme - specijalista
50.28.21 Tehničar izrade programske opreme - specijalista
61.28.00 Inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku
61.28.01 Operativni tehnolog proizvodnje računarske opreme
61.28.03 Operativni konstruktor računarske opreme
61.28.04 Operativni tehnolog održavanja računarske opreme
61.28.21 Operativni tehnolog izrade računarske programske opreme
61.28.22 Operativni tehnolog primene programske opreme
62.28.01 Operativni organizator proizvodnje računarske opreme - specijalista
62.28.03 Operativni konstruktor računarske opreme - specijalista
62.28.04 Operativni tehnolog održavaja računarske opreme - specijalista
62.28.21 Operativni tehnolog izrade računarske opreme - specijalista
62.28.22 Operativni tehnolog primene programske opreme - specijalista
62.28.23 Operativni tehnolog inženjeringa programske opreme - specijalista
71.28.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku
71.28.01 Tehnolog proizvodnje računarske opreme
71.28.03 Konstruktor računarske opreme
71.28.04 Tehnolog održavanja računarske opreme
71.28.21 Tehnolog izrade računarske programske opreme
71.28.22 Tehnolog primene računarske programske opreme
71.28.91 Organizator računarskog poslovanja
72.28.00 Magistar tehničkih nauka za računarsku tehniku
72.28.01 Tehnolog proizvodnje računarske opreme - specijalista
72.28.03 Konstruktor računarske opreme - specijalista
72.28.04 Tehnolog održavanja računarske opreme - specijalista
72.28.05 Projektant računarskih sistema - specijalista
72.28.21 Tehnolog izrade računarske programske opreme - specijalista
72.28.22 Tehnolog primene računarske programske opreme - specijalista
72.28.81 Istraživač računarstva
80.28.00 Doktor tehničkih nauka za računarsku tehniku
80.28.81 Naučni istraživač računarstva
80.28.91 Organizator računarskog poslovnog sistema