Get Adobe Flash player

Šifarnik stepena ss

Šifarnik stepena stručne spreme

10 Lice sa završenim I stepenom stručne spreme i lice bez stručne spreme
20 Lice sa završenim II stepenom stručne spreme
30 Lice sa završenim III stepenom stručne spreme
40 Lice sa završenim IV stepenom stručne spreme
50 Lice sa završenim V stepenom stručne spreme
61 Lice sa završenim VI - 1 stepenom stručne spreme
62 Lice sa završenim VI - 2 stepenom stručne spreme
71 Lice sa završenim VII - 1 stepenom stručne spreme

72 Lice sa završenim VII - 2 stepenom stručne spreme
80 Lice sa završenim VIII stepenom stručne spreme