Get Adobe Flash player

Trgovina, ugostiteljstvo

XI Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

64. Trgovci

10.64.01 Trgovinski manipulant
20.64.00 Rukovalac robom - pomoćni prodavac
20.64.01 Dostavljač robe
20.64.02 Paker
30.64.00 Prodavac
30.64.11 Prodavac robe svakodnevne potrošnje
30.64.21 Prodavac u maloprodaji prehrambene robe
30.64.22 Prodavac u maloprodaji parfimerije, bižuterije i igračaka
30.64.23 Prodavac u maloprodaji kože, gume i obuće
30.64.24 Prodavac u maloprodaji građevinskog i ogrevnog materijala
30.64.25 Prodavac u maloprodaji nameštaja
30.64.26 Prodavac u maloprodaji boja, lakova i hemikalija
30.64.27 Prodavac u maloprodaji naftnih derivata i gasa
30.64.28 Prodavac u maloprodaji sportske opreme i oružja
30.64.29 Prodavac u maloprodaji autodelova
30.64.30 Prodavac u maloprodaji gvožđarske, metalne i tehničke robe
30.64.31 Prodavac u maloprodaji muzičkih instrumenata
30.64.32 Prodavac u maloprodaji foto i optičke opreme
30.64.33 Prodavac u maloprodaji knjižarsko-kancelarijske robe
30.64.34 Prodavac u maloprodaji tekstila
30.64.35 Prodavac u maloprodaji mešovite robe
30.64.36 Prodavac u maloprodaji sredstava za poljoprivredu
30.64.61 Magacioner
40.64.00 Trgovački tehničar
40.64.21 Prodavac prehrambene robe
40.64.22 Prodavac parfimerije, bižuterije, nakita i dečjih igračaka
40.64.23 Prodavac obuće i galanterije
40.64.24 Prodavac građevinskog i ogrevnog materijala
40.64.25 Prodavac nameštaja
40.64.26 Prodavac boja, lakova i hemikalija
40.64.27 Prodavac naftnih derivata i gasa
40.64.28 Prodavac sportske opreme, oružja i municije
40.64.29 Prodavac vozila, poljoprivrednih mašina i delova
40.64.30 Prodavac metalne i elektrotehničke robe
40.64.31 Prodavac muzičkih instrumenata
40.64.32 Prodavac foto i optičke opreme
40.64.33 Prodavac školskog i kancelarijskog materijala, pribora i knjiga
40.64.34 Prodavac tekstilne robe
40.64.35 Prodavac mešovite robe
40.64.36 Prodavac hemikalija za poljoprivredu
40.64.37 Prodavac konsignacione robe
40.64.41 Trgovinski aranžer
40.64.51 Komercijalni kalkulant za unutrašnju trgovinu
40.64.52 Nabavljač robe
40.64.53 Komercijalni tehničar
40.64.61 Skladištar
50.64.00 Prodavac - specijalista
50.64.41 Trgovački aranžer propagandista
50.64.54 Procesni organizator nabavke, prodaje i skladištenja robe
50.64.55 Trgovački putnik
50.64.56 Spoljnotrgovinski kalkulant
61.64.00 Ekonomista za robni promet (za trgovinu)
61.64.37 Organizator konsignacionih poslova
61.64.53 Komercijalista
61.64.54 Organizator nabavnih i prodajnih poslova
61.64.57 Trgovinski kontrolor
61.64.71 Organizator carinsko-deviznih poslova
71.64.00 Diplomirani ekonomista za unutrašnju i spoljnu trgovinu
71.64.42 Organizator ekonomske propagande
71.64.51 Komercijalista unutrašnje trgovine
71.64.58 Spoljnotrgovinski komercijalista
71.64.91 Organizator trgovinskog poslovanja
71.64.92 Organizator komercijalnog poslovanja
71.64.93 Organizator uslužno-komercijalnog poslovanja
72.64.00 Magistar ekonomskih nauka za trgovinu
72.64.81 Istraživač trgovinskog poslovanja
72.64.91 Organizator trgovinskog poslovanja - specijalista marketinga
80.64.00 Doktor ekonomskih nauka za trgovinu
80.64.81 Naučni istraživač trgovine
80.64.91 Organizator trgovinskog poslovnog sistema

65. Zanimanja ugostiteljstva i turizma

10.65.01 Ugostiteljsko-turistički manipulant
20.65.00 Pomoćni ugostitelj
20.65.05 Roštiljdžija
20.65.06 Pripremač pica
20.65.11 Pripremač namirnica
20.65.12 Pomoćnik brodskog kuvara
20.65.13 Servir
20.65.14 Pomoćnik brodskog konobara
20.65.15 Pomoćni kuvar
20.65.16 Pomoćnik poslastičara
20.65.21 Hotelski vratar
20.65.22 Sobarica
30.65.00 Ugostitelj
30.65.13 Kelner
30.65.15 Kuvar jednostavnih jela
30.65.16 Poslastičar jednostavnih poslastica
30.65.17 Točilac pića
40.65.00 Turistički i ugostiteljski tehničar
40.65.12 Brodski kuvar
40.65.13 Konobar
40.65.14 Brodski konobar
40.65.15 Kuvar
40.65.16 Poslastičar
40.65.22 Domaćica smeštajnih jedinica
40.65.23 Recepcionar
40.65.31 Turistički tehničar
50.65.00 Turistički i ugostiteljski tehničar - specijalista
50.65.13 Konobar - specijalista
50.65.15 Kuvar - specijalista
50.65.16 Poslastičar - specijalista
50.65.17 Barmen
50.65.24 Procesni organizator smeštaja i ishrane
50.65.31 Turistički tehničar - specijalista
61.65.00 Ekonomista za turizam i viši ugostitelj
61.65.22 Hotelska domaćica
61.65.23 Operativni organizator recepcijskih poslova
61.65.25 Operativni ugostiteljski organizator
61.65.31 Operativni turistički organizator
61.65.32 Turistički vodič
61.65.33 Turistički animator
62.65.15 Kulinar
71.65.00 Diplomirani ekonomista za turizam i ugostiteljstvo i diplomirani turizmolog
71.65.91 Organizator ugostiteljsko-hotelijerskog poslovanja
71.65.92 Organizator turističkog poslovanja
72.65.00 Magistar ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo
72.65.81 Istraživač ugostiteljstva
72.65.82 Istraživač turizma
80.65.00 Doktor ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo
80.65.81 Naučni istraživač turizma i hotelijerstva
80.65.91 Organizator ugostiteljsko-turističkog poslovnog sistema