sef tax international

Izmene u sef-u

Od 01.marta 2024.godine je proširena lista korisnika SEF – sistema elektronskih faktura.   Kada se faktura ne izdaje preko SEF-a   Privrednim subjektima koji nisu u sistemu elektronskih faktura i dalje izdajete fakturu u papiru ili u pojedinim slučajevima, elektronski, ukoliko je ona snabdevena elektronskim potpisom.   Kako da znate […]

tax international

Zakon o elektronskom fakturisanju

Jedan od najaktuelnijih propisa koji uređuju poslovanje privrednih subjekata u Srbiji je svakako ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2021, 129/2021 i 138/2022).   I. UVODNE ODREDBE   Predmet – zakon o elektronskom fakturisanju   Član 1. Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i […]