Za svakog zaposlenog morate posedovati sledeće: – Ugovor o radu – Sve pripadajuće anekse ugovora o radu – Prijave na obavezno socijalno osiguranje – Obračunske liste – Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora – Propisane obrasce za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani – Pravilnik o organizaciji

Ukoliko je zaposleni ostvario pun fond radnih sati u mesecu, Zakonom mu je zagarantovana minimalna zarada. Poresko oslobođenje od 1. januara 2021. godine iznosi 18.300 dinara, a bruto minimalna zarada je sledeća: -za mesec sa 160 radnih sati iznosi 39.370,61 dinara, -za mesec sa 168 radnih sati iznosi 41.469,67 dinara,

Ova oblast je uređena zakonom koji se navodi u nastavku. ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) i druga pitanja od

Najniža mesečna osnovica doprinosa u primeni od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine, iznosi 28.402 dinara. Doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje 7.242.51 rsd, doprinos za zdravstveno osiguranje 2.925,41 rsd, doprinos za nezaposlenost 213,02 rsd Total:10.380,94 rsd.

Neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu iznosi 2.987.424,00 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2020. godini. Obveznici su fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koja su u tekućoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje

Reprogram poreskog duga je proces odlaganja plaćanja poreskog duga na rate. Da bi se ostvarilo ovo pravo potrebno je podneti Zahtev, osim u izuzetnim slučajevima kada se reprogram odobrava automatski. Član 73., 74., 74.a i 74.b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 –

One Thought on “Dosije zaposlenih”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *