Da bi potpisali završni račun, neophodno je da zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. On se nalazi na eksternom mediju – usb-u ili kartici i predstavlja elektronsku potvrdu povezanosti između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Sertifikate izdaju: Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova – čipovane lične karte, Sertifikaciono telo

Dana 11.02.2021. je usvojena uredba koja predviđa da privredni subjekti u privatnom sektoru, pod propisanim uslovima mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12) po zaposlenom koja će se isplaćivati se za tri meseca

Zaposleni imaju pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa rada. Ukoliko ona nije dokumentovana, oporezuje se po stopi od 10%. Ovaj trošak se priznaje kaorashod u poreskom bilansu. ” NEPLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE POVODOM ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA I PRIZNAVANJE RASHODA U

Svaki privredni subjekat mora imati registrovano sedište. Za prostorije koje se koriste za obavljanje delatnosti, a nisu u vlasništvu privrednog subjekta, morate sačiniti ugovor o zakupu. Zakup se oporezuje na sledeći način: -ukoliko je zakupodavac fizičko lice, privredni subjekt – zakupac je dužan da obračuna i plati porez; -ukoliko je

Dugi niz godina Regionalna razvojna agencija Bačka besplatno sprovodi kvalitetne obuke. U nastavku su navedena dešavanja u februaru. Obuka za početnike u poslovanju održaće se 24. i 25.02.2021.godine. Prijava putem linka Predstavljanje aktuelnih javnih poziva će se održati 23.02.2021. Prijava putem linka U skladu sa zdravstvenom situacijom, aktivnosti se održavaju

Osiguranim licima koja su obavezno osigurana po osnovu zaposlenja, odnosno radnog odnosa, preduzetnicima koji obavljaju samostalnu delatnost, kao i sveštenicima i verskim službenicima, za vreme privremene sprečenosti za rad odnosno bolovanja pripada pravo na naknadu zarade. Visina te naknade iznosi 65% od osnova za naknadu zarade, a osnov predstavlja prosečna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *