Osiguranim licima koja su obavezno osigurana po osnovu zaposlenja, odnosno radnog odnosa, preduzetnicima koji obavljaju samostalnu delatnost, kao i sveštenicima i verskim službenicima, za vreme privremene sprečenosti za rad odnosno bolovanja pripada pravo na naknadu zarade. Visina te naknade iznosi 65% od osnova za naknadu zarade, a osnov predstavlja prosečna

• Smanjivanje obima sive ekonomije i podsticanje lojalne konkurencije (demotiviše sivo tržište) • Podstiče i pojeftinjuje izvoz • Eliminiše kumulativni efekat poreza na promet usluga što znatno pojeftinjuje proizvodnju i cene dobara (porez na porez) • Uspostavljanje prihodno efikasnijeg i pravednijeg poreza na potrošnju – povećava broj obveznika i proširuje

Glavna razlika između preduzetnika i privrednog društva je u tome što preduzetnik za obaveze radnje odgovara svom svojom imovinom, a osnivač d.o.o. do visine unetog udela (zakonski minimum je 500 e). Pravne forme privrednih društava su ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno).

Preduzeća i preduzetnici prilikom poslovanja sa pravnim licima, imaju obavezu izdavanja računa – fakture. Koji tip računa ćemo izdati zavisi od načina uplate pravnog lica- dužnika našem preduzeću. Ako želimo da uplata bude izvršena pre isporuke robe ili pružanja usluge , izdajemo PREDRAČUN, odnosno PROFAKTURU. Ako želimo da uplata bude

Potrebni su ugovor o radu i fotokopija lične karte. Radna knjižica više nije potrebna. U sekciji “Obrasci” možete skinuti šablon ugovora o radu. Svakako savetujemo svima da ukoliko su u mogućnosti, konsultuju advokata koji se bavi radnim pravom kako bi ugovor o radu bio što više prilagođen Vašim potrebama.

Pravo na odbitak PDV-a obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *