Elektronski sertifikat

Da bi potpisali završni račun, neophodno je da zastupnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. On se nalazi na eksternom mediju – usb-u ili kartici i predstavlja elektronsku potvrdu povezanosti između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Sertifikate izdaju: Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova – čipovane lične karte, Sertifikaciono telo […]

Covid davanja – nova pomoć vlade preduzetnicima za isplatu zarada

Dana 11.02.2021. je usvojena uredba koja predviđa da privredni subjekti u privatnom sektoru, pod propisanim uslovima mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12) po zaposlenom koja će se isplaćivati se za tri meseca […]

Porez na zakup poslovnog prostora

Svaki privredni subjekat mora imati registrovano sedište. Za prostorije koje se koriste za obavljanje delatnosti, a nisu u vlasništvu privrednog subjekta, morate sačiniti ugovor o zakupu. Zakup se oporezuje na sledeći način: -ukoliko je zakupodavac fizičko lice, privredni subjekt – zakupac je dužan da obračuna i plati porez; -ukoliko je […]

Besplatne obuke u februaru koje organizuje RRA Bačka

Dugi niz godina Regionalna razvojna agencija Bačka besplatno sprovodi kvalitetne obuke. U nastavku su navedena dešavanja u februaru. Obuka za početnike u poslovanju održaće se 24. i 25.02.2021.godine. Prijava putem linka Predstavljanje aktuelnih javnih poziva će se održati 23.02.2021. Prijava putem linka U skladu sa zdravstvenom situacijom, aktivnosti se održavaju […]